RSS

04.09.2014 - BADANIE-ROZWÓJ-INNOWACJE w ramach programu HORYZONT 2020

W dniu 2 września 2014 przedstawiciele Klastra za pośrednictwem Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wzięli udział w spotkaniach brokerskich przygotowujących do wspólnych inicjatyw w ramach programu HORYZONT 2020 pod hasłem BADANIA-ROZWÓJ-INNOWACJE.

więcej

O Projekcie

 

„Małopolska sieć transferu wiedzy”  to projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu, a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych z Małopolski.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Czas realizacji:
1 lipca 2014 r. – 31 maja 2015 r.

Działania: 4 miesięczne płatne staże przeznaczone dla:
•    pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach z Małopolski
•    pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach naukowych z Małopolski

Dla kogo: do udziału w projekcie zapraszamy:
•    Naukowców - pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach naukowych lub uczelniach Małopolski na stanowisku asystenta, adiunkta, docenta, profesora, wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, instruktora, zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą.
•    Przedsiębiorstwa i ich pracowników na stanowiskach kierowniczych wyższego lub niższego szczebla - mikro, małe lub średnie firmy, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego w branży budowlanej i pokrewnych, zainteresowane współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania wraz ze strategią jego wdrażania w ramach projektu, współpracujących z lub będących członkiem Klastra Zrównoważona Infrastruktura
•    Jednostki naukowe – jednostki, reprezentujące strategiczne dla Małopolski dziedziny, wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji, zainteresowane wzmocnieniem współpracy z biznesem i transferem wiedzy z pracownikami przedsiębiorstw.

Zgłoszenia:
Prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych w zakładce „rekrutacja”

Korzyści z udziału w projekcie:
•    wzmocnienie współpracy N+B
•    umożliwienie skomercjalizowania wiedzy naukowej
•    opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm wraz ze strategią ich wdrażania
•    dostęp do wyników badań naukowych oraz technologii przemysłowych
•    wiedza dla naukowców na temat potrzeb małopolskich MŚP w zakresie wdrażania innowacji
•    uzupełnienie praktyki biznesowej o wiedzę naukową i na odwrót
•    otwarcie firm na wykorzystanie wiedzy naukowej do rozwiązania problemów i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw
•    nowe doświadczenia zawodowe 

 

 

więcej

20.08.2014 - Zbliża się termin konferencji Klastra!

Zbliża się termin konferencji Klastra! Przedstawiamy aktualny program: pobierz

więcej

19.08.2014 - MAŁOPOLSKA SIEĆ TRANSFERU WIEDZY - zapisy na staże

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Małopolska Sieć Transferu Wiedzy” uprzejmie informujemy o przyjmowaniu zapisów na płatne staże naukowców w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych Małopolski.

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...