Projekty

Obecnie realizowane projekty

„Eco-system Partnership for Interclusters and smart cities eXchanges — EPIX (COSME)|” – Europejskie Partnerstwa Strategiczne/European Strategic Cluster Partnership (ESCP) – projekt zakłada m.in. podniesienie standardów jakości zarządzania, w tym uzyskanie certyfikatu ESCA  BRONZE LABEL. Termin realizacji  od 2022-02-01do 2024-01-31.  European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

więcej

CultureLights – Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings” (Erasmus +). Termin realizacji  od 2022-02-28 do 2024-11-27 , Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.

„Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym” (Erasmus+ KA2) od 2022-05-01 do 2024-04-30, Fundacja ̨ Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt zakłada stworzenie laboratorium szkoleń VR w zakresie odnawialnych źródeł energii.

więcej

Projekty klastra w latach poprzednich

Budowa prototypowych budynków w ramach projektu „Zrównoważona infrastruktura –rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej nr WND –POIG 05.01 00-000-173/11 w latach 2013 -2015 , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

„Klaster zrównoważona Infrastruktura na arenie międzynarodowej – prezentacja produktów i usług przedsiębiorców w zakresie inteligentnego budownictwa energooszczędnego” POIR 2.3.3 od 2018-03-14 do 2020-03-13, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 „Wtajemniczenie”, czyli poprawa efektywności szkolenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym aktywnych metodologii nauczania” (Erasmus +) – projekt międzynarodowy
od 2021-12-31 do 2022-06-30 ,Fundacja ̨ Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

„Świadomy swojej wartości – Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” od 2021-04-01 do 2021-10-30, Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Projekt „Świętokrzyska Kuźnia Kadr”. Termin od 2019-09-01 do 2020-09-30 Marszałkowski woj. świętokrzyskiego.

więcej

Mobilne laboratorium
innowacyjnego budownictwa

aboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do  diagnostyki energetycznej budynków, a także do badania parametrów lokalnego klimatu oraz mikroklimatu wewnątrz budynków.

więcej

DOM PLUS

Wysokoenergoszczędny, pasywny dom  poprzez  swoje ukształtowanie bryły, wysoką termoizolacyjność, szczelność oraz rozwiązania instalacyjne w sposób bierny (pasywny) wykorzystuje energię słoneczną i wewnętrzne źródła ciepła do celów grzewczych.

więcej

System zarządzania budynkiem

Oprócz opracowania nowej technologii budowy domów autonomicznych zadaniem realizowanym przez Klaster było opracowanie autorskiego systemu sterowania budynkami.

więcej