System zarządzania budynkiem

Oprócz opracowania nowej technologii budowy domów autonomicznych zadaniem realizowanym przez Klaster było opracowanie autorskiego systemu sterowania budynkami. Podstawową potrzebą, która przyczyniła się do stworzenia systemu, była chęć monitorowania parametrów stworzonej technologii, gromadzenie danych pomiarowych w celu dalszej analizy oraz stworzenie systemu zarządzania budynkiem przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Automatyka budynkowa pozwala na bardziej efektywne zarządzanie energią, a także podnosi komfort użytkowania, bezpieczeństwo oraz wspiera funkcjonowanie w przyjaznym otoczeniu osób niepełnosprawnych, starszych i niedowidzących. Naszym celem było stworzenie webowej aplikacji do zarządzania budynkiem wraz z dedykowanymi urządzeniami KNX do monitorowania budynków zeroenergetycznych, opracowanie autorskiego modułu komunikacji głosowej umożliwiającej sterowanie domem przez osoby niepełnosprawne oraz zaprojektowanie intuicyjnego, responsywnego interfejsu użytkownika.

Efektem prac nad projektem jest bezpieczny, webowy, inteligentny system zarządzania budynkiem współpracujący z automatyką w standardzie KNX oraz dedykowane urządzenia elektroniczne KNX. System został zaprojektowany dla architektury x86, przez co możliwe było jego uruchomienie na popularnych mini platformach PC. Komunikacja rozwiązania z urządzeniami automatyki została osiągnięta poprzez gateway KNX/netIP, aplikacja działa w przeglądarce internetowej. Posiada dedykowany, responsywny interfejs użytkownika, który zmienia wygląd wraz ze zmianą rozdzielczości (jest on dostosowany do rozdzielczości komputera, tabletu oraz smartfona). System został wyposażony w innowacyjne algorytmy do analizy głosu. Realizacja projektu wymagała ponadto rozszerzenia wiedzy w zakresie projektowania i tworzenia elementów KNX, co zaowocowało dołączeniem Instytutu Doradztwa do prestiżowego grona członków światowej organizacji KNX.

System zarządzania budynkiem umożliwia monitorowanie aktualnego stanu budynku oraz sterowanie automatyką w standardzie KNX. Posiada on inteligentny mechanizm automatycznego sterowania warunkowego, który aktywuje sekwencje akcji sterujących w ściśle określonych sytuacjach. System współpracuje z narzędziami wykorzystywanymi przez instalatorów – umożliwia import konfiguracji z projektu stworzonego w programie ETS4. Pozwala również na odwzorowanie struktury własnej budynku poprzez podział pomieszczeń na strefy.System zarządzania budynkiem umożliwia monitorowanie aktualnego stanu budynku oraz sterowanie automatyką w standardzie KNX. Posiada on inteligentny mechanizm automatycznego sterowania warunkowego, który aktywuje sekwencje akcji sterujących w ściśle określonych sytuacjach. System współpracuje z narzędziami wykorzystywanymi przez instalatorów – umożliwia import konfiguracji z projektu stworzonego w programie ETS4. Pozwala również na odwzorowanie struktury własnej budynku poprzez podział pomieszczeń na strefy.

Dedykowane urządzenia KNX umożliwiają pomiar parametrów (temperatury, wilgotności, jakości powietrza, nasłonecznienia, ruchu) oraz komunikację systemu zarządzania budynkiem z magistralą KNX (gateway KNX/netIP). Podczas realizacji projektu zostały stworzone prototypy urządzeń: płytki PCB, prototypy obudów, oprogramowanie zgodne ze standardem KNX oraz sterowniki do programu ETS4 umożliwiające ich konfigurację.Dedykowane urządzenia KNX umożliwiają pomiar parametrów (temperatury, wilgotności, jakości powietrza, nasłonecznienia, ruchu) oraz komunikację systemu zarządzania budynkiem z magistralą KNX (gateway KNX/netIP). Podczas realizacji projektu zostały stworzone prototypy urządzeń: płytki PCB, prototypy obudów, oprogramowanie zgodne ze standardem KNX oraz sterowniki do programu ETS4 umożliwiające ich konfigurację.

System został wyposażony w innowacyjne algorytmy do analizy mowy oraz interfejs do odczytywania komunikatów dźwiękowych, co pozwala osobom niepełnosprawnym na głosowe sterowanie budynkiem. Aplikacja gromadzi ponadto wszystkie wykonane pomiary w hurtowni danych, co umożliwi prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych nad utworzoną technologią budynków zero energetycznych. System pozwala na statystyczną analizę danych, korelowanie danych pomiarowych, przewidywanie pomiarów uwzględniając trendy i sezonowość oraz wizualizacje danych pomiarowych w postaci wykresów graficznych.System został wyposażony w innowacyjne algorytmy do analizy mowy oraz interfejs do odczytywania komunikatów dźwiękowych, co pozwala osobom niepełnosprawnym na głosowe sterowanie budynkiem. Aplikacja gromadzi ponadto wszystkie wykonane pomiary w hurtowni danych, co umożliwi prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych nad utworzoną technologią budynków zero energetycznych. System pozwala na statystyczną analizę danych, korelowanie danych pomiarowych, przewidywanie pomiarów uwzględniając trendy i sezonowość oraz wizualizacje danych pomiarowych w postaci wykresów graficznych.

Dedykowany, webowy, w pełni responsywny interfejs użytkownika komunikuje się z warstwą logiki biznesowej poprzez RESTowe API. Użytkownik nie musi odświeżać przeglądarki internetowej, aby przeglądać aktualne dane – aplikacja prezentuje aktualne pomiary w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem technologii WebSocket.  Interfejs został dostosowany, tak aby można było z niego korzystać na komputerach, tabletach oraz smartfonach. Podczas sterowania głosowego współpracuje on z mediami typu mikrofon czy głośniki. Dedykowany, webowy, w pełni responsywny interfejs użytkownika komunikuje się z warstwą logiki biznesowej poprzez RESTowe API. Użytkownik nie musi odświeżać przeglądarki internetowej, aby przeglądać aktualne dane – aplikacja prezentuje aktualne pomiary w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem technologii WebSocket.  Interfejs został dostosowany, tak aby można było z niego korzystać na komputerach, tabletach oraz smartfonach. Podczas sterowania głosowego współpracuje on z mediami typu mikrofon czy głośniki.

To kompleksowe rozwiązanie zostało uruchomione i przetestowane w budynkach pilotażowych wyposażonych w urządzenia KNX. Efektem projektu jest autorski system zarządzania budynkiem współpracujący z urządzaniami KNX stanowiący produkt gotowy do wprowadzenia na rynek. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „ZRÓWNOWAŻONA INFRASTRUKTURA – ROZWÓJ TECHNOLOGII AUTONOMICZNEGO BUDOWNICTWA I NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ AUTOMATYKI UŻYTKOWEJ” (WND-POIG.05.01.00-00-173/11).

 

System został opracowany przez firmę Sensinum Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość