EPIX – Eco-system partnership for interclusters and smart cities exchanges.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises)

Krótki opis projektu

EPIX opiera się na następujących założeniach: miasta, stając się “inteligentne”, mają więcej możliwości swojej transformacji w miasta cyfrowe, zielone, przyjazne dla mieszkańców i środowiska. Miasta również coraz częściej gromadzą wszelkiego rodzaju dane, a europejskie klastry mogą pomóc miastom stać się inteligentnymi. Aby to osiągnąć, należy stworzyć więcej wzajemnych połączeń między klastrami różnych łańcuchów wartości oraz między miastami i klastrami. Należy stawić czoła wielu wyzwaniom: firmy i MŚP zazwyczaj działają w oparciu o podejście typu business-as-usual i nie są wystarczająco przygotowane do uchwycenia możliwości w obszarach nowych technologii cyfrowych; przedsiębiorcy często nie są skłonni do angażowania się we wspólne działania, a środowisko instytucjonalne po prostu ignoruje potencjał otwartych danych i inteligentnych technologii. Projekt EPIX będzie sprzyjał wzajemnym połączeniom pomiędzy know-how klastrów, łańcuchami wartości klastrów oraz zarządcami miast i danymi miejskimi w celu osiągnięcia wspólnych korzyści dla miast i przedsiębiorstw. Szkolenia i działania coachingowe będą prowadzone dla menedżerów klastrów z udziałem sektora publicznego. Przeszkoleni menedżerowie klastrów będą dzielić się zdobytą wiedzą z członkami swoich klastrów; zostanie również stworzony zestaw konkretnych usług cyfrowych dla europejskich klastrów. Celem projektu jest stworzenie rzeczywistych okazji do transnarodowej współpracy i współpracy międzysektorowej między MŚP. Elementem projektu jest też nowy program pilotażowy ClusterXchange finansujący krótkoterminowe wymiany partnerów w celu lepszego połączenia europejskich ekosystemów przemysłowych.

Partnerzy projektu

  • Klaster Zrównoważona Infrastruktura (Polska)
  • RI Luce in Veneto (Włochy)
  • European Lighting Cluster Association (Włochy)
  • Habic Cluster (Hiszpania)
  • STEPP Cluster (Węgry)
  • MoWin.Net Cluster (Niemcy)

Źródło finansowania

Finansowanie z Unii Europejskiej (program COSME)

Efekty realizacji projektu

Celem projektu EPIX jest umożliwienie partnerom  zidentyfikowania i wykorzystania możliwości, które zmienią oblicze miast poprzez uczynienie ich inteligentnymi i zrównoważonymi oraz dostarczenie usług o wartości dodanej w celu stworzenia społeczności dzielących się danymi.