Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym

Krótki opis projektu

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w celu opracowania cyfrowych materiały edukacyjnych w technologii VR/AR, które służyć będą dorosłym uczestnikom kursów instalatorskich z obszaru budownictwa zrównoważonego i odnawialnych źródeł energii. Wdrożenie narzędzi cyfrowych, umożliwi bardziej przystępne, atrakcyjniejsze, ale i głębsze przekazywanie wiedzy oraz sprawdzania umiejętności słuchaczy kursu/szkolenia. Partnerzy projektu rozszerzą swoją współpracę międzynarodową oraz konkurencyjność.

Nazwa partnera

3D learning AS, Norwegia

Czas realizacji

01.05.2022 – 30.04.2024

Źródło finansowania

60 000 EURO, Finansowanie z Unii Europejskiej (program Erasmus)

Grupa docelowa/efekty realizacji projektu

Grupą docelową rezultatów projektu są uczniowie (osoby w wieku 16+) oraz dorośli uczestnicy kursów zawodowych, w tym instalatorskich z obszaru budownictwa zrównoważonego, pasywnego i OZE. W wyniku projektu zostanie opracowany innowacyjny, oparty o VR/AR, program szkoleniowy dedykowany dla instalatorów oraz techników OZE. Zostaną także przygotowane materiały szkoleniowe pozwalające na kompleksowe zapoznanie się z tematyką szkoleń oraz zaznajomienie się z najnowocześniejszymi sposobami przekazywania wiedzy opartymi o wirtualną rzeczywistość (dającymi m.in. możliwość wirtualnego wejścia do wnętrza urządzania, instalacji,itp). Kadra będzie uczestniczyła w wymianie dobrych praktyk.