MOBILNE LABORATORIUM INNOWACYJNEGO BUDOWNICTWA

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do  diagnostyki energetycznej budynków, a także do badania parametrów lokalnego klimatu oraz mikroklimatu wewnątrz budynków. Pojazd posiada własny system zasilania gwarantowanego w postaci agregatu oraz  zespół akumulatorów ze specjalną przetwornicą (możliwe jest także  zasilane z sieci energetycznej). Jest przystosowany do wykonywania pomiarów w terenie i posiada dwa stanowiska wyposażone w wewnętrzne instalacje teleinformatyczne z możliwością komunikacji radiowej z „bazą” oraz wykonania bieżącej wizualizacji pomiarów. Ocieplenie zastosowane na etapie wyposażenia gwarantuje utrzymanie ciepła wytwarzanego przez system ogrzewania postojowego Webasto.

Dodatkowe wyposażenie:

model laboratoryjny pompy ciepła powietrznej i wodnej, model domu pasywnego, modele/przekroje elementów konstrukcyjnych budynków pasywnych: narożnik budynku – połączenie płyty fundamentowej i ściany budynku, ściana szczytowa budynku, kalenica budynku, okap budynku, uszczelnienie połaci dachowej

Kamera Flir T600

Badania termowizyjne, lokalizacja nieszczelności

Bloower door test

Cisnieniowe próby szczelności budynku.

Kamera endoskopowa typ REMS CamScope zestaw SET 9-1

Obrazowanie w trudnodostępnych miejscach.

Anemometr LCA301 + zestaw dzwonków pomiarowych AirCone Kit

Regulacja systemów wentylacji, sprawdzanie poprawności działania systemów wentylacji

Termoanemometr typ TA440

Pomiar prędkości powietrza, badanie przepływówpowietrza, lokalizacja nieszczelności.

Mikromanometr typ HD2114P.pl

Pomiar ciśnienia, diagnozowanie układów wentylacyjnych.

Urządzenie Testto 635-2

Urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury, wyznaczanie wilgotności przegród budowlanych, wyznaczanie współczynnika U przegród.

HD332.1 + sondy pomiarowe

Urządzenie do pomiaru mikroklimatu oraz komfortu ciepinego wewnątrz budynków.

Mobilna stacja z systemem pomiaru parametrów lokalnego klimatu

Pomiary ciągłe parametrów klimatu lokalnego (środowiska zewnętrznego) i wizualizacja pomiarów online -promieniowanie słoneczne [W/m2], prędkość wiatru [m/s], kierunek wiatru [3600], wilgotność względna [%RH], temperatura powietrza [oC], aktualny stan natężenia opadu [///], ciśnienie barometryczne [hPa], koncentracja dwutlenku węgla CO2 [ppm], gradient temperatury gruntu na poziomach +5/0/-5/-10/-20/-50 cm[oC].

DOTACJE NA INNOWACJE
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka