Circular Walonian Days

W imieniu MARR zapraszam serdecznie do udziału w wyjeździe do Walonii/Belgia w dniach 16-18.11.2022 w ramach wydarzenia pn: „Circular Walonian Days – MATERIAŁY I METALE W GOSPODARCE TRANSGRANICZNEJ”.
Koszty organizacyjne wyjazdu (przelot, zakwaterowanie) pokrywa MARR w ramach swojego projektu „Avangarda”, oferta skierowana jest do firm MSP z województwa małopolskiego, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy, wymianą doświadczeń oraz zdobywaniem wiedzy z zakresu metalurgii, gospodarki surowcami, gospodarki obiegu zamkniętego. Trzy dni spotkań i rozmów w trzech lokalizacjach mogą być bardzo interesującą okazją do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych i partnerstw międzynarodowych.
📞📞📞Szczegółowe informacje i rejestracja pod nr tel 664 733 213 Program wydarzenia: