25.10.2022 – KONFERENCJA EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE

Klaster nie zwalnia tempa! W dniu 25.10.2022 prezentowaliśmy się na kolejnym międzynarodowym wydarzeniu, tym razem podczas 21. Międzynarodowej Konferencji „EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE – Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu. Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko podmiotów działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji łączącej pracowników nauki, samorządowców i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów. W sesji biznesowej rozmawialiśmy o mechanizmach nawiązywania relacji i zacieśnianiu współpracy międzynarodowej, co jest istotą działania organizacji klastrowych. Razem możemy więcej! Dziękujemy za zaproszenie!