RSS

Seminarium dla przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa

W dniu 6 kwietnia gościliśmy w budynku zero energetycznym klastra w Kokotowie Pana Prezydenta Tadeusza Trzmiela oraz delegację z Urzędu Miasta Krakowa. Celem spotkania było przekazanie informacji nt. pasywnych budynków użyteczności publicznej, dostępnych w cenie niższej niż tradycyjne po uzyskaniu dofinansowania z programu LEMUR. Takie budynki oprócz bardzo małego zapotrzebowania na energię i obniżonych o 90% kosztów eksploatacji, wpisują się doskonale w potrzeby Małopolski jako budynki zeroemisyjne. Mamy nadzieję, że w ten sposób Klaster może aktywnie włączyć się do ograniczenia niskiej emisji w naszym regionie.

 

 

więcej

Przedstawiciele Klastra na konferencji Norway Grants

W dniach 17-18 marca w Katowicach pięciu członków naszego Klastra wzięła udział w spotkaniu poświęconym współpracy polsko-norweskiej w ramach Norway Grants. Spotkanie było poświęcone funduszom norweskim wspierającym polskie inicjatywy, również w zakresie zielonych technologii oraz programowi Horyzont 2020. W drugim dniu poruszano kwestię wspierania finansowego klastrów w Polsce i w Norwegii, niestety w porównaniu z systemem norweskim polskie klastry nie mogą liczyć na sensowne wsparcie regionalne ani krajowe. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ambasadę Norwegii w Polsce w bardzo ciekawym budynku Muzeum Śląskiego na zrekultywowanym terenie Kopalni Katowice. Całość uświetnił prywatny koncert dla uczestników warsztatów w przepięknym gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

 

 

 

więcej

KWARTALNE POSIEDZENIE RADY KLASTRA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że planowane na dzień 31.03.2016 kwartalne spotkanie Rady Klastra odbędzie się w kwietniu. Odpowiadając  na prośby członków klastra, termin spotkania został przesunięty ze względu na okres świąteczny oraz odbywające się w dniach 30-31.03.2016 roku targi ENEX/ENEX Nowa Energia w Kielcach. O dokładnym terminie spotkania powiadomimy Państwa jak zwykle drogą elektroniczną ( strona www, newsletter, mailing, facebook)

więcej

AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 5 lutego 2016 r. uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia proinnowacyjnych usług:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsze-osrodki-innowacji-z-akredytacja-ministerstwa-rozwoju/
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1. PO IR pt.: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP".

więcej

Certyfikaty PHI dla budynków zeroenergetycznych klastra w Kokotowie

Z przyjemnością informujemy, że obydwa zeroenergetyczne budynki Klastra przeszły z wynikiem pozytywnym cały proces certyfikacji dla budynków pasywnych według standardów Passivehaus Institute w Darmstadt. Tym samym dołączamy do elitarnej listy budynków pasywnych o potwierdzonej certyfikatem jakości oraz szczelności powietrznej. Tabliczki z informacją o nadaniu certyfikatu już stanowią ozdobę i wizytówkę naszych budynków!

 

więcej

Warsztaty polsko-skandynawskie w Klastrze

W dniach 19-21 stycznia w Klastrze gościliśmy grupę przedstawicieli partnerskich podmiotów z krajów Skandynawskich (Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania, Estonia). Celem  spotkania było poznanie osiągnięć partnerów oraz nawiązanie bliższej współpracy pod kątem wspólnej realizacji projektu w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Warsztaty projektowe dotyczyły wspólnych przedsięwzięć w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budownictwie publicznym. Oprócz warsztatów zorganizowano wyjazdy studyjne do pasywnych budynków Gminy Słomniki oraz zeroenergetycznych budynków Klastra w Kokotowie. Goście byli pod wrażeniem naszych osiągnięć w budownictwie, natomiast my podziwialiśmy ich rozwiązania w zakresie zrównoważonych sposobów wytwarzania energii i zarządzania nią. Już wkrótce kolejne spotkanie partnerów w Estonii!

Spotkanie partnerów było finansowane przez Instytut Szwedzki.

 

    

 

 

 

więcej

NFOŚiGW: rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej w budynkach

Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej) jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Nabór wniosków jest prowadzony do 29 kwietnia 2016 r.

Więcej: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,771.html

 

 

więcej

Strona:  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...