W imieniu naszego partnera BIMKlaster zapraszamy do udziału w II edycji konferencji BIM4industry !
Konferencja odbędzie się 𝟓 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫, w formie 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. Udział jest bezpłatny
BIM4industry to niepowtarzalna okazja do spotkania i dialogu dla wszystkich zaangażowanych w rewolucyjne zastosowanie metodyki BIM w przemyśle. Konferencja jest platformą, na której przedstawiciele różnych środowisk mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz tworzenia inspirujących powiązań wokół wspólnej idei.
Więcej na temat wydarzenia: www.bim4industry.pl
Rejestracja: www.bim4industry.pl
Zapraszamy w imieniu BIM Klaster i hub4industry !