W ramach jednego z projektów edukacyjnych przeprowadziliśmy testowanie nowego programu szkoleń zawodowych. Tym razem były to warsztaty z podstaw automatyki i przemysłu 4.0. Materiały szkoleniowe i program kursu został opracowany przez naszego niemieckiego partnera z Forbildungsakademie der Wirtshaft FAW z Zwickau.
Zajęcia praktyczne prowadzili eksperci z Centrum Kształcenia Zawodowego w Krakowie , który jest drugim partnerem w projekcie.
Grupa uczestników testowego kursu to 20 osób, zajęcia trwały od 16 do 26 października. Przez 40 godzin zainteresowani nauczyli się w praktyce budować, montować i łączyć układy elektroniczne i pneumatyczne.
W ramach projektu został zakupiony też sprzęt szkoleniowy, z którego udało się wykonać kilka kompletnych zestawów do ćwiczeń praktycznych.
Efekt? Nie tylko certyfikat ukończenia, ale przede wszystkim zupełnie nowe umiejętności bardzo przydatne obecnie na rynku pracy. Testy wyszły bardzo pozytywnie. Finansowanie zapewnia program Erasmus + , w ramach projekty pt. „Rewolucja? Rewelacja!” 2022-1-PL01-KA210-VET-000084846