Kolejne warsztaty zrealizowane z Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kon-Takt w ramach projektu CultureLights za nami!
Rozmawialiśmy o zrównoważonych systemach oświetlenia w zabytkowych obiektach pełniących funkcje hotelowe i konferencyjne .
Zabytkowe mury Dworku Białoprądnickiego w Krakowie sprzyjały efektywnej wymianie spostrzeżeń i mapowaniu potrzeb i luk kompetencyjnych, nad którymi będziemy pracować w kolejnym etapie projektu.
Uczestnikom dziękujemy za owocną dyskusję! Widzimy się ponownie w poniedziałek na Zamku Żupnym w Wieliczce.