Konkurs PLGBC Green Building Awards jest otwarty dla inwestorów, architektów, projektantów, studentów architektury oraz wszystkich zainteresowanych twórczą transformacją przestrzeni miejskiej w duchu zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego budownictwa i architektury, a także inspirowanie do tworzenia innowacyjnych przestrzeni, ekologicznych rozwiązań, produktów i technologii. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia aż w 11 kategoriach w terminie do 31 maja 2024

https://awards.plgbc.org.pl/