Konkursy z dofinansowaniem ze środków UE ruszyły pełną parą!!! Pojawia się coraz więcej możliwości aplikowania o środki w ramach konkursów krajowych, regionalnych, a także międzynarodowych.

Wiele projektów zakłada działania związane z poprawą efektywności energetycznej, cyfryzacją czy automatyzacją procesów. Klaster skupia m.in. doświadczonych audytorów energetycznych, którzy przygotują dla Państwa audyty często stanowiące obligatoryjny załącznik do wniosku, a także audyt technologiczny czy analizy finansowe projektu. Przypominamy także, że członkostwo w klastrze jest w wielu przypadkach kryterium rozstrzygającym w ocenie projektów. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego można sfinansować m.in. z bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i doradcze, które są już dostępne dla przedsiębiorców w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy z ekspertami w ramach klastra!

Kontakt: instytut@instytutdoradztwa.com