Kadra dydaktyczna i trenerska Instytutu Doradztwa w ostatnich dniach uczestniczyła w mobilności organizowanej przez włoską organizację Pixel . Nauczyciele zawodu poszerzają tajniki wiedzy o nowe umiejętności cyfrowe w oparciu o nowoczesne technologie multimedialne i internetowe. Na zajęciach praktycznych prowadzonych przez włoskich ekspertów uczą się tworzyć profesjonalne prezentacje, nowoczesne multimedialne materiały edukacyjne na potrzeby zawodowych kursów instalacyjnych i technicznych. Nowe technologie edukacyjne to jeden z naszych priorytetów. Szkolenie sfinansowane jest z projektu Erasmus+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027