Konferencja pt. Innowacyjny transport w Wieliczce

Smartcity to dziś przede wszystkim cały ekosystem obejmujący IT, technologie, infrastrukturę, mobilność oraz kwestie społeczne. Duże aglomeracje stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z politykami UE, ale przede wszystkim oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników. Ograniczenie emisji, transport oparty na zielonej energii, spójny system komunikacji aglomeracyjnej to tematy, o których  usłyszeliśmy 15 czerwca  na konferencji zorganizowanej przez innowacyjną Małopolskę  w Wieliczce .  Ultra ciekawe dyskusje nt przyszłości transportu oraz inicjatyw to ciekawe wątki do dalszej eksploracji w ramach realizowanego przez nas projektu EPIX dotyczącego rozwiązań smart city.