Konferencja Zrównoważona Odbudowa Ukrainy

W dniach od 5 do 6 czerwca 2023 roku nasz klaster był współorganizatorem konferencji  pt. Cluster Collaboration in the sustainable regional development.
Konferencja, która odbyła się we Lwowie na Ukrainie dotyczyła  międzyregionalnej współpracy gospodarczej między klastrami i społecznościami regionalnymi Ukrainy, Polski oraz innych krajów.
Zrównoważona odbudowa Ukrainy to dla członków klastra okazja do promowania rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego i systemów OZE .
Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie