ZRÓWNOWAŻONA ODBUDOWA UKRAINY – konferencja klastrów PL-UKR 5-7.06.2023

Zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca we Lwowie, w Ukrainie. Wydarzenie skupiać się będzie na rozwoju wspólnych celów w zakresie współpracy międzyregionalnej i przyszłej współpracy gospodarczej między klastrami i społecznościami regionalnymi Ukrainy, Polski oraz innych krajów.

Jeden z istotnych punktów programu konferencji, który szczególnie dotyczy odbudowy Ukrainy. W kontekście przyszłych inicjatyw, wydarzenie skupi się na identyfikowaniu potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy klastrami, społecznościami regionalnymi oraz instytucjami akademickimi, które mogą przyczynić się do odbudowy i rozwoju gospodarczego Ukrainy. Podczas paneli dyskusyjnych oraz sesji prezentacyjnych omówione zostaną tematy związane ze wsparciem inwestycyjnym, technologicznym i naukowym dla Ukrainy. Będzie to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusji na temat wspólnych projektów, które mogą przyspieszyć odbudowę kraju i stworzyć perspektywy rozwoju dla klastrów, przedsiębiorców, społeczności regionalnych oraz instytucji naukowych.Dodatkowo program wydarzenia obejmuje wiele interesujących elementów, takich jak wymiany biznesowe, prezentacje i panele dyskusyjne, a także wizytę w parku przemysłowym w miejscowości Horodok. Współorganizatorami konferencji są Ukraińska Federacja Klastrów, Politechnika Lwowska, „Klub Burmistrzów” Ukrainy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK.pl) i Klaster Zrównoważonej Infrastruktury, niemiecka agencja Gruener Hering oraz władze regionalne Małopolski z Krakowa.