Już 20 i 21 kwietnia 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Forum Green Smart City, którego organizatorami są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ( członek klastra), Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Klaster objął patronat nad wydarzeniem!

Przed nami dwa dni pełne dialogu i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami nauki, świata biznesu oraz włodarzami miast. Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City jest Zielona Transformacja: Energia – Środowisko – Człowiek. Problematyka VII edycji obejmuje zagadnienia zarządzania miastem i wsią, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii usług społecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, innowacyjności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach miejskich i funkcjonalnych. Konferencja podzielona jest na panele tematyczne i dyskusyjne, obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl życia w miastach i na wsiach. Zielona transformacja dotyczy każdego człowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepsze, musimy podejmować świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka. Z ramienia klastra swoje rozwiązania  w części konferencyjnej oraz strefie expo zaprezentują Architektura Pasywna, BIMKlaster, PreBIEL, ParkCach oraz Helioenergia.

Serdecznie zapraszamy!!!

https://fgsc.urk.edu.pl/