Działalność

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Współpraca została sformalizowana podpisaniem umowy klastrowej 27.01.2011r.

Powiązanie kooperacyjne „Zrównoważona Infrastruktura” powstało w celu rozwijania produktów i usług wspomagających działania człowieka w jego otoczeniu, Klaster rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej.

Projekty

  • „Eco-system Partnership for Interclusters and smart cities eXchanges — EPIX (COSME)|” – Europejskie Partnerstwa Strategiczne/European Strategic Cluster Partnership (ESCP) – projekt zakłada m.in. podniesienie standardów jakości zarządzania, w tym uzyskanie certyfikatu ESCA  BRONZE LABEL. Termin realizacji  od 2022-02-01do 2024-01-31.  European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).
  • CultureLights – Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings” (Erasmus +). Termin realizacji  od 2022-02-28 do 2024-11-27 , Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.
  • „Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym” (Erasmus+ KA2) od 2022-05-01 do 2024-04-30, Fundacja ̨ Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt zakłada stworzenie laboratorium szkoleń VR w zakresie odnawialnych źródeł energii.

„Eco-system Partnership for Interclusters and smart cities eXchanges — EPIX (COSME)|”


CultureLights – Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings”


„Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym”