Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Klastra w dniach 27-30.10.2015 w ramach Miasteczka Ekologicznego w ramach targów POLECO-SYSTEM w Poznaniu.

Miasteczko Ekologiczne to unikalna w skali Polski, przestrzeń specjalna w pawilonie nr 8, w którym w jednym miejscu zebrano najciekawsze technologie, rozwiązania i inspiracje podpowiadające samorządom oraz mieszkańcom, jak żyć bardziej ekonomicznie i ekologicznie. Patronat Honorowy nad Miasteczkiem Ekologicznym objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Na stoisku Klastra zaprezentujemy  mobilne laboratorium innowacyjnego budownictwa z nowoczesnym sprzętem badawczym i diagnostycznym do weryfikacji parametrów wewnętrznych i zewnętrznych budynków, rozwiązań pasywnych w budownictwie i sprawności instalacji OZE. Wyposażenie laboratorium stanowi wysokiej jakości sprzęt do badań termowizyjnych, prób szczelności budynków, badań jakości powietrza, mikroklimatu i komfortu cieplnego wewnątrz budynków. Sprzęt pozwala również zbadać wilgotność przegród budowlanych, wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła oraz dokonać ciągłego pomiaru parametrów klimatu lokalnego. Mobilne laboratorium służy do weryfikacji jakości budynków pod kątem prac termomodernizacyjnych, jak również do promowania technologii inteligentnego budownictwa zeroenergetycznego oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowe wyposażenie stanowi makieta domu zeroenergetycznego  - zapraszamy!

 

http://www.polecosystem.pl/pl/news/ciekawe_produkty_i_technologie_zobaczysz_w_miasteczku_ekologicznym-002/


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...