ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2018

 

 

WYNIK ZAPYTANIA – rozstrzygnięte

 

Wybrany wykonawca:

Zamawiający otrzymał jedną ofertę:

OFERENT
Crown Management Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 12/12
40-079 Katowice 
Data wpłynięcia oferty: 22.05.2018
Cena ofertowa: 
Cześć I zamówienia: 156 000 zł netto, 191 880 zł brutto
Część II zamówienia: 36 000 zł netto, 44 280 zł brutto

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018

 

 

WYNIK ZAPYTANIA – rozstrzygnięte

 

WYBRANA OFERTA:

Oferta nr 1
GM Synergy Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów
Data wpłynięcia oferty 27.04.2018
Cena ofertowa 
Część I zamówienia: 37 800 zł netto/46 494 zł brutto
Część II zamówienia: 22 000 zł netto/27 060 zł brutto

Oferta nr 2 
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Data wpłynięcia oferty 26.04.2018
Cena ofertowa 
Część I zamówienia: 50 000 zł netto/61 500 zł brutto
Część II zamówienia: 31 000 zł netto/38 130 zł brutto

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2018

 

 

WYNIK ZAPYTANIA - nierozstrzygnięte

 

Do dnia 18.04.2018 r określonego jako termin składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta z dnia 16.04.2018 r. Kwoty z oferty: Cena netto 48 000 zł, cena brutto 59 040 zł 
Zgodnie z pkt 9.2 zapytania ofertowego nr 01/04/2018 Zamawiający nie przystąpił do udzielenia Zamówienia z uwagi na fakt, że cena ofertowa znacząco przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, wynikające z budżetu projektu oraz stawek rynkowych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2018

 

 

WYNIK ZAPYTANIA – rozstrzygnięte

 

WYBRANE OFERTY:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 
LLC Zambelli Ukraine , Saksaganskogo str 36 fl. 23, Ukraine, 01033, Kyiv
Data wpłynięcia oferty: 13.03.2018
Cena 9710 PLN

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 
LLC Zambelli Ukraine , Saksaganskogo str 36 fl. 23, Ukraine, 01033, Kyiv
Data wpłynięcia oferty: 13.03.2018
Cena 4860 PLN

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: 
MUHO Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 18/1, 31-117 Kraków 
Data wpłynięcia oferty: 12.03.2018
Cena 9863,86 PLN

CZĘŚĆ IV 
brak ofert

 

Do zamawiającego wpłynęły następujące oferty

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 
OFERTA 1: LLC Zambelli Ukraine, Saksaganskogo str 36 fl. 23, Ukraine, 01033, Kyiv
OFERTA 2: Business Promotion Expo Sp. z o.o., ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa 


CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
OFERTA 1 LLC Zambelli Ukraine , Saksaganskogo str 36 fl. 23, Ukraine, 01033, Kyiv
OFERTA 2: Business Promotion Expo Sp. z o.o., ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa 


CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 
OFERTA 1 MUHO Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 18/1, 31-117 Kraków 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
brak ofert

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...