WYNIKI BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

WYNIKI BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w trakcie realizacji projektu „Zrównoważona Infrastruktura – rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostały przeprowadzone następujące badania przemysłowe i prace rozwojowe:

  • „Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie modułu dla analizy obrazu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osób oraz ich gestów wykonywanych w celu sterowania  Systemem Zarządzania Budynkiem”
  • „Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu zastosowanie w budynku AD inteligentnego monitoringu stanu sieci światłowodowej zarówno w terenie jak i pomieszczeniach zamkniętych”
  • „Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie mechanizmu dostępu do Systemu Zarządzania Budynkiem z poziomu aplikacji uruchamianej na urządzeniach mobilnych”


Członkom klastra zainteresowanym zapoznaniem się z wynikami powyższych prac badawczych i rozwojowych zapewniamy dostęp do raportów z przeprowadzonych  badań, w tym celu prosimy o pobranie hasła dostępu poprzez kontakt z koordynatorem klastra pod nr telefonu 12 290 70 35, 603 525 634 lub mailowo info@klasterzi.pl
Informujemy, iż udostępnienie wyników prac badawczych jest zgodne z p. 5 par 10 umów zawartych na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, który brzmi: „Zamawiający zapewni równy dostęp wszystkim uczestnikom Porozumienia pod nazwą  klaster „Zrównoważona Infrastruktura” zawartego w dniu 27.01.2011r. do produktów zakupionych lub powstałych w wyniku Projektu”. Przekazane wyniki badań nie mogą być udostępniane przez członków klastra stronom trzecim zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i własności intelektualnej, szczególnie w oparciu o:
- ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

DOSTĘP DO RAPORTÓW

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...