RSS

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 1. „Kto płaci za staż?” – Projekt pt. Małopolska Sieć Transferu Wiedzy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.1
 2. „W którym miejscu na Państwa portalu mogłabym się zarejestrować?” – w pierwszej kolejności proszę o wpisanie się na listę poprzez wypełnienie i przesłanie mailem na adres: ep@klasterzi.pl tabeli „nabor_stazystow”, a następnie o wypełnienie i przesłanie oryginałów podpisanych oświadczeń, który znajduje się na stronie: http://www.klasterzi.pl/rekrutacja/ .
 3. „Czy to ma być firma tylko związana z klasterem?” – tak, albo członek (wciąż przyjmujemy nowych), albo współpracujący (potrzebne będzie podpisanie umowy o współpracy)
 4. „Przedsiębiorstwo, w którym ewentualny staż mogłabym odbyć to firma X, która wstępnie wyraziła zgodę, niemniej potrzebują więcej informacji odnośnie: - na czym polega członkostwo w Klastrze?, - jakie są zobowiązania/korzyści wynikające z udziału w Klastrze i projekcie?” – informacje o naszym klastrze dostępne są na stronie internetowej: www.klasterzi.pl a szczegółowo te dotyczące przystąpienia w zakładce pt. DOKUMENTY: http://www.klasterzi.pl/dokumenty.html
 5. „Czy ja jako pracownik Jednostki Naukowej, Wydziału Chemii też mogę brać udział w tym projekcie, bo przeczytałam, że to raczej branże budowlane, a ja jestem chemikiem?” – może Pani, branże budowlane i powiązane są dodatkowo punktowane w przypadku większej liczby chętnych, niż możliwość przyjęcia do programu.
 6. „Czy prawa autorskie opracowań, które zostaną zrealizowane w trakcie stażu zostają przekazane na przedsiębiorcę (w sensie czy tracę jako autor prawo do ich wykorzystania, np. w przewodzie doktorskim)?” – Wynikiem stażu pracownika jednostki naukowej w przedsiębiorstwie ma być opracowanie przynajmniej 1 rozwiązania innowacyjnego wraz ze strategią jego wdrażania dla danego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzymuje to opracowanie wraz z prawami autorskimi do niego, ale może zezwolić na wykorzystanie opracowania do celów pracy naukowej.
 7. „W jakiej formie i terminie ma być przedstawione sprawozdanie ze stażu?” – Sprawozdanie opisujące zadania i czas pracy będzie składane na koniec każdego miesiąca stażu. Formularze dostępne będą na naszej stronie internetowej.
 8. „Gdzie znajduje się lista przedsiębiorstw zainteresowanych programem?” – takiej listy nie ma. Kryteria dostępu do spełnienia łącznie:
  • przedsiębiorstwo z siedzibą lub oddziałem w Małopolsce
  • przedsiębiorstwo o wielkości mikro, małe lub średnie
  • przedsiębiorstwo z niewyczerpanym limitem pomocy de minimis
  • przedsiębiorstwo mające członkostwo w klastrze lub współpracujące z nim (do podpisania będzie umowa o współpracy)
  Preferowana branża budowlana lub pokrewna – dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji.
 9. „Jeżeli nie ma takiej listy to jaka jest procedura uczestnictwa w programie i wyboru miejsca ewentualnego stażu?” – jeśli pracownik naukowy chciałby pomóc niedużej firmie a nie ma sprecyzowanego miejsca odbycia stażu, to dodatkowo (oprócz wypełnionej tabeli „Nabór stażystów”) poprosimy o przesłanie miałem kilku zdać opisu zakresu działalności i prowadzonych badań. Na tej podstawie postaramy się skojarzyć przedsiębiorstwo oczekujące pomocy pracownika naukowego.
 10. „Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko pracownicy uczelni, która jest w klastrze?” - Nie, deklaracja o współpracy czy członkostwo w klastrze w ramach projektu stażowego dotyczy tylko przedsiębiorstw.
 11. „Czy duże firmy mogą przystąpić do w klastra i wziąć udział w projekcie?” - Tak mogą, zapraszamy. Wniosek do pobrania: http://www.klasterzi.pl/dokumenty.html Po złożeniu wniosku, przedstawiciel firmy zapraszany jest z prezentacją na Radę KLASTRA, na której większość głosów decyduje o przyjęciu. Najbliższe posiedzenie Rady KLASTRA odbędzie się 19 września o 9.00.
 12. „Jakie jest wynagrodzenie uczestnika stażu” - 2100 zł brutto miesięcznie przez 4 miesiące za 50 godzin pracy miesięcznie dla pracownika jednostki naukowej; 1260 zł brutto miesięcznie przez 4 miesiące za 30 godzin pracy miesięcznie dla pracownika przedsiębiorstwa. Dodatek do wynagrodzenia w przypadku pracownika jednostki naukowej spływa bezpośrednio na jego konto, zaś w przypadku przedsiębiorcy – na konto pracodawcy, ponieważ oddelegowany pracownik odbywa staż w godzinach swojej pracy.
 13. „Czy są specjalne wymogi stawiane stażyście z jednostki naukowej?” – Tak, pracownik jednostki naukowej musi być pracownikiem naukowym, dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym. Poza tym wynikiem jego 4-miesięcznej pracy w przedsiębiorstwie ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania wraz ze strategią wdrażania a ponieważ wybrane przedsiębiorstwa muszą być z branży budowlanej lub pokrewnej, to i zakres innowacji powinien pokrywać się z tym profilem działalności.
 14. „Kto wyszukuje miejsce stażu i stara się o zgodę przedsiębiorstwa ?” – Zazwyczaj sam zainteresowany pracownik jednostki naukowej, ale jeśli nie ma wybranego przedsiębiorstwa, to chętnie pomożemy w skojarzeniu partnerów, tylko potrzebnych będzie kilka zdań opisu o prowadzonej działalności, zainteresowaniach naukowych i badaniach, w których zainteresowany uczestniczył i/lub je nadzorował.
 15. „Czy na zasadzie symetrii jednostka naukowa powinna przyjąć kogoś z przedsiębiorczości na staż do siebie ?” – Nie, nie ma takich wymagań.
więcej

Strona:  1

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...