Projekt Działanie 5.1 POIG

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – DOTACJE NA INNOWACJE 

 

 

 

Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować, że w dniu 1 stycznia 2013r. Klaster nasz rozpoczął realizację projektu pt. „Zrównoważona Infrastruktura – rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1.

 

Zaplanowany budżet projektu to kwota 14 673 377,26 PLN, w tym 11 501 893,22 PLN dotacji.

 

Projekt zakłada przede wszystkim powstanie innowacyjnych technologii, które wynikają bezpośrednio z potrzeb określonych przez członków klastra:


1.    Technologia budynków AD (Autonomiczny Dom) – to specjalnie opracowana nowoczesna, ale oparta o tradycyjne budownictwo europejskie, technologia budowlana obiektów spełniających wymogi art. 9 Dyrektywy 2010/31/UE domu o niemal zerowym zużyciu energii, a jednocześnie dostępnych w cenie budynków wzniesionych w standardzie energetycznym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tzw. tradycyjnego budownictwa. Opracowana technologia opierać się będzie w wysokim stopniu o optymalizację zastosowań i umożliwi nie tylko ograniczenie zużycia energii w budynku, ale również produkcje jej nadwyżek. W ramach AD przewidziano zastosowanie instrumentarium odnawialnych źródeł energii w związku z czym jest to technologia proekologiczna.

 

2.    Technologia systemu sterowania „inteligentnym budynkiem” tzw. SZB (System Zarządzania Budynkiem) - to technologia informatyczna łącząca zadania kompleksowo zautomatyzowanych budynków (domy inteligentne), wyposażonych w szereg rozwiązań proekologicznych, pracujących w budynkach AD. Poszukiwane rozwiązanie zapewni monitorowanie, sterowanie i zarządzanie AD oraz innymi budynkami (mieszkalnymi, użyteczności publicznej, etc.). Jest tzw. systemem „domotyki”, automatyki budynkowej opartym na zastosowaniu najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii. System będzie stanowił integralną część AD oraz niezależny produkt dla budynków wzniesionych w drodze konwencjonalnych technologii budownictwa. Należy podkreślić, iż SZB będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika (w tym uwzględniono zapotrzebowanie osób starszych i niepełnosprawnych). System stanowi rozwiązanie w pełni kompatybilne, składające się z modułów otwartych o wysokim stopniu możliwości programowania oraz tworzenia połączeń. Wraz z towarzyszącymi mu usługami, w zakres projektu wchodzi także opracowanie wzoru użytkowego oraz jego wdrożenia do produkcji i sprzedaży.

Oprócz opracowania opisanych technologii w projekcie przewidziano  m.in. działania informacyjno-promocyjne oraz przeprowadzenie badań przemysłowych. Produktem będą przede wszystkim licencje technologii i wybudowane dwa niezależne budynki o charakterze prototypów i obiektów laboratoryjno-demonstracyjnych:

 

1)    budynek mieszkalny o powierzchni 180 m2,
2)    budynek biurowy o powierzchni 1000 m2.

 

Realizacja całości działań inwestycyjno-organizacyjnych przewidziana jest w terminie do 31.12.2015r. Później następuje etap wdrożenia wyników prac w działalności uczestników klastra. O postępach będziemy informować na bieżąco.

 

Kontakt:

Klaster
Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 6b/2, 30-404 Kraków
tel.: +48 12 2907035

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...