RSS

O projekcie

O Projekcie

 

„Małopolska sieć transferu wiedzy”  to projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu, a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych z Małopolski.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Czas realizacji:
1 lipca 2014 r. – 31 maja 2015 r.

Działania: 4 miesięczne płatne staże przeznaczone dla:
•    pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach z Małopolski
•    pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach naukowych z Małopolski

Dla kogo: do udziału w projekcie zapraszamy:
•    Naukowców - pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach naukowych lub uczelniach Małopolski na stanowisku asystenta, adiunkta, docenta, profesora, wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, instruktora, zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą.
•    Przedsiębiorstwa i ich pracowników na stanowiskach kierowniczych wyższego lub niższego szczebla - mikro, małe lub średnie firmy, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego w branży budowlanej i pokrewnych, zainteresowane współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania wraz ze strategią jego wdrażania w ramach projektu, współpracujących z lub będących członkiem Klastra Zrównoważona Infrastruktura
•    Jednostki naukowe – jednostki, reprezentujące strategiczne dla Małopolski dziedziny, wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji, zainteresowane wzmocnieniem współpracy z biznesem i transferem wiedzy z pracownikami przedsiębiorstw.

Zgłoszenia:
Prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych w zakładce „rekrutacja”

Korzyści z udziału w projekcie:
•    wzmocnienie współpracy N+B
•    umożliwienie skomercjalizowania wiedzy naukowej
•    opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm wraz ze strategią ich wdrażania
•    dostęp do wyników badań naukowych oraz technologii przemysłowych
•    wiedza dla naukowców na temat potrzeb małopolskich MŚP w zakresie wdrażania innowacji
•    uzupełnienie praktyki biznesowej o wiedzę naukową i na odwrót
•    otwarcie firm na wykorzystanie wiedzy naukowej do rozwiązania problemów i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw
•    nowe doświadczenia zawodowe 

 

 

więcej

29.05.2914 - Małopolska sieć transferu wiedzy

Z przyjemnością informujemy, iż w zeszłym tygodniu koordynator klastra – Instytut Doradztwa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Małopolska sieć transferu wiedzy” w ramach działania 8.2.1.

więcej

Strona:  1

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...