19.05.2015 - Petycja Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w sprawie wprowadzenia standardu pasywnego w budownictwie

Podobnie jak Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej jest jednostką promującą i wspierającą rozwój budownictwa pasywnego w Polsce. Wierzymy, że osiąganie standardu pasywnego w budownictwie, czyli standardu budynku o niemal zerowym zużyciu energii jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz stanowi niebagatelny wkład w ochronę klimatu. Budownictwo pasywne to także olbrzymie korzyści dla inwestorów, gdyż obiekty powstające w tym właśnie standardzie gwarantują wysoki komfort ich użytkownikom oraz pozwalają na oszczędności eksploatacyjne rzędu 90% w porównaniu z nowymi budynkami budowanymi dziś w Polsce. Jeżeli tak jak my popieracie Państwo ideę budownictwa pasywnego i jesteście zainteresowani wprowadzeniem budownictwa pasywnego jako jedynego obowiązującego standardu energetycznego dla całej Europy to prosimy o zapoznanie się z listem intencyjnym i zebranie jak największej ilości podpisów. Podpisy są obecnie zbierane we wszystkich krajach UE. Wszystkie podpisy zostaną przekazane w Brukseli na spotkaniu władz Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami niemieckiego instytutu budownictwa pasywnego – Passivhaus Institut Darmstadt. Wszystkich zainteresowanych prosimy o podpisanie petycji i odesłanie na adres  Instytutu listem w kopercie z dopiskiem petycja. Petycję należy dostarczyć do 01.06.2015 r. Zachęcamy do rozpowszechnienia petycji na uczelniach, w zakładach pracy, podczas wydarzeń tematycznych oraz wszelkimi innymi kanałami. Będziemy wdzięczni za udostępnienie petycji w mediach społecznościowych oraz informacyjnych.

 

http://www.pibp.pl/wp-content/uploads/Petycja-final-DEENGPL2.pdf

 

*wymagane jest przesłanie oryginalnych podpisów, niestety skany nie zostaną zatwierdzone.

 

Adres do wysłania petycji:

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
ul. Homera 55, 80-299 Gdańsk
(PETYCJA EU)


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...