2 czerwca 2016 - Powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”

W ramach dotychczasowej działalności „Forum Klastrów Małopolski”, powstała inicjatywa założenia Fundacji o nazwie: „Forum Klastrów Małopolski”. Dotychczasowe doświadczenie członków wskazuje, iż działalność forum może zostać wzmocniona dzięki utworzeniu Fundacji, która dzięki określonym celom oraz  potencjałowi, będzie mieć istotny wpływ na ruch i kształt aktywnie działających klastrów w województwie małopolskim oraz zwiększy oddziaływanie klastrów na gospodarkę regionu. W dniu 2 Czerwca 2016 r. w  Laboratorium Automatyki Budynkowej, Klastra Inteligentnego Budownictwa w Małopolsce, odbyło się spotkanie członków Forum Klastrów Małopolski. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy zainteresowanymi inicjatywą stronami, które zamierzają powołać Fundację „Forum Klastrów Małopolski”. Nowa jednostka organizacyjna sformalizuje pracę działającej sieci współpracy, będzie reprezentować  obecnych członków Fundacji, ale jest też otwarta na wszystkie klastry działające i pragnące działać w regionie małopolskim. Porozumienie zostało podpisane m.in. przez Klaster Zrównoważona Infrastruktur.

 

 

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...